Högarådet

12 personer i listan
FörnamnFunktion
Räntmästare
Lagman
Harpolekare
Hedersrådsbroder
Styresman
Cermonimästare
Ålderman
Rotemästare
Bildgörare
Mästersångare
Hävdatecknare
Ägodelsfogde